Polisorb Özellikleri Nelerdir?

 

Enterosorbent yüksek etkili POLISORB – SiO2 (silisyum dioksit veya silikon dioksit olarakta bilinir.)  kimyasal formülü ile, 0.09 mm’ye kadar partikül büyüklüğünde yüksek oranda dağılmış silika bazlı ve inorganik seçici olmayan çok fonksiyonlu enterosorbenttir. Madde, geleneksel olarak, tabletler ve fitiller için bir yardımcı madde olarak, merhem bazları için bir kalınlaştırıcı ajan olarak, süspansiyon ve linimentlerin stabilizasyonu için farmakolojide kullanılır.

Dolgu malzemeleri bileşenidir, kuru özlerle higroskopluğu azaltabilirsiniz. Ayrıca Gıda Katkı Maddeleri/yardımcı madde olarak kullanılmasının yanında , önceden belirlenmiş özelliklere sahip ilaç formülasyonları oluşturmak için de kullanılır. Kristal yapıya sahip değildir ki bu güvenli olduğu anlamındadır.

POLISORB, sorpsiyon, detoksifiye ( temizleyici ve arındırıcı), antioksidan, immün koruyucu ve mukoprotektif, ilaç dirençlerini elimine edici vb. özelliklere sahiptir. Bu araç gastrointestinal sistem içeriğindeki maddeleri absorbe eder yani emer ve patojenik bakteriler, bakteriyel toksinler, antijenler, gıda alerjenleri, ilaçlar ve zehirler, ağır metaller, alkol dahil olmak üzere vücuttan çeşitli kökenlerin dış kaynaklı ve iç kaynaklı toksinlerini uzaklaştırır. POLISORB ayrıca vücudun metabolizma ürünlerinin bir kısmını da absorbe edebilir. Polisorb gastrointestinal sistemde parçalanmaz ve metabolize edilmez. Geçiş esnasında bağlanan tüm toksinler de dahil doğal yolla (feçes ) vücuttanan atılır.

Ürünün etkisi 1-4 dakika içinde hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ürünün bakteri aglütinasyon kabiliyeti 10 milyar mikrobiyal cisimdir / g. Mikrobiyal cisimler arasında bağlanır ve polisorb bu maddelerin hayati faaliyetlerini bloke eder, bu da bakteriyostatik özellikler sergilemek anlamına gelir.

Polisorb tıbbi cihaz ürünü, bağırsak duvarlarındaki toksinleri aktif olarak emer ve böylece hastanın kanındaki konsantrasyonunu azaltır. Proteinik maddeler açısından yüksek emici aktivitenin deneysel olarak kanıtlandığı görülmüştür. Protein emilimine gelince, ürün diğer emici maddelere kıyasla önemli ölçüde üstündür . Pek çok hastalıkta ana patojenik faktörlerin, enterosorpsiyon tedavisi ve benzeri diğer durumlarda toksinler (protein yapıdaki) olduğu göz önüne alındığında, tercih edilen ürün polisorb olmalıdır. Ürün, biyolojik olarak aktif çoklu maddeleri, alerjenleri, sindirilmemiş ürünleri ve gastrointestinal sistemden tehlikeli mikroorganizmaları, ayrıca yoğun toksik maddeleri, radyonüklidleri, organofosfor bileşiklerini ortadan kaldırabilir.

Bu nedenle, geniş bir uygulama yelpazesinin varlığı anlamına gelir. Ürün reçetesiz satılan tıbbi bir üründür ve eczanede satın alınması çok kolaydır. Üretim tesisi GMP standartlarının gereksinimlerini karşılar.

Ürünü kullanmak için ana endikasyonlar şunlardır: Yetişkinlerde ve çocuklarda çeşitli kökenlere ait akut ve kronik zehirlenme; Gıda toksik enfeksiyonları, ayrıca enfeksiyöz olmayan diyare sendromu, disbakteriyosiz ( gastrointestinal sistemde yararlı ve zararlı bakteriler belirli bir denge içinde bulunurlar. Bazı sebeplerden dolayı aradaki denge bozulabilir ve yararlı bakteri sayısı azalır, zararlı bakteriler ise artar.) (kombine tedavi modunun bir parçası olarak) dahil olmak üzere herhangi bir orijinli akut bağırsak enfeksiyonu; şiddetli zehirlenmeye eşlik eden hastalıklar; tıbbi ürünler ve alkol, alkaloitler, ağır metal tuzları vb. dahil olmak üzere güçlü ve toksik maddelerden kaynaklanan akut zehirlenmeler; gıda ve ilaç alerjisi; ekolojik açıdan olumsuz bölge sakinleri ve mesleki tehlikelere maruz kalan çalışanlar için önleyici tedbirler amaçlı olarak ve dezenfektan yani vücudu detoksifiye edici, arındırıcı ajan olarak önerilebilir.

İshal tedavisinde Polisorb’un etkinlik çalışmalarına ilişkin sonuçlar ve kısa özet, Polisorb’un geleneksel tedavi modlarına kıyasla, sırasıyla lignin içeren diğer enterosorbentler (sorbentler) veya bolus alba içeren probiyotik gibi ürünler ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek bir verimlilik olduğunu göstermektedir. Silikon dioksit içeren Polisorb tozu, farklı etiyolojiye sahip ishal tedavisi için önerilmektedir. Polisorb tozu çocuklarda ve yetişkinlerdeki ishal tedavisinde kullanılabilir. Çocuklar için dozajlar, çocuğun yaşına göre hesaplanmalıdır. 3-5 günlük tedavi süresi öngörülür. İshalin inatçılığına bağlı olarak tedavi süresi uzatılabilir.

Yüksek sorptif (absorblayıcı yani emici ) özellikler, ezici (polisorb kullanımı ile) ilaç direnci için geçerlidir yani, düşük dozajlardan veya daha önce kullanılan maddelerden herhangi bir etkisi olmayan ilaçlara karşı direnç, antibakteriyel ve kanser ilaçlarına tolerans vakalarında ve kronik dermatozların, aside bağlı hastalıkların (gasrointestinal kanaldaki) tedavisinde bu dirençler gelişebilir. Ürün aynı zamanda bir antioksidan olarak, membran stabilize (zar sağlamlaştırıcı) edici ajan (patent № 2253459 2003 yılında yayınlanan) ve adaptojen yani “dengeleyici” etki (patent № 2038085, 1992 yılında yayınlanan), antialerjik ilaç (patent № 2558827, 2015 yılında yayınlanan), solunum yolu enfeksiyonları ve alerji vakalarında kullanılabilir. Ürünün adaptasyon özellikleri, immüno-üretim hücrelerinin adaptif fonksiyonlarının restorasyonunu destekleyen immünolojik testlerin değerleri üzerindeki etkisi ile doğrulandı. Bu sayede Polisorb bağışıklığı korur ve güçlendirir. Hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır ve ayrıca hastalıklara karşı direncinizi arttırır.

Zehirlenme belirtileri mide bulantısı, ateş, baş dönmesi, yorgunluk vb., çeşitli hastalıkların ve patolojik durumların sıkça görülen klinik belirtileridir. Kronik ve yaygın bir yük olarak kabul edilir; birçok görüşe göre, ek teşhis ve düzeltme gerektirmez. Ancak, endojen zehirlenme hakkındaki modern görünümün tartışmalı olduğunu belirtmekte fayda var. Belyakov N. А. (2000), endojen zehirlenme sendromu (ei), organizmanın hem endojen (iç kaynaklı ) hem de eksojen (dış kaynaklı) toksik saldırganlığa yapısal olarak vücudun işlevsel tepkisi olan tipik bir patolojik süreç olarak tanımlanmaktadır. Polisorb kullanımı zehirlenme semptomları ile ilişkili tüm hastalıklar için endikedir. Elde edilen veriler, endotoksinleri yok etmek ve hücre reseptörlerinin tıbbi ürünlere duyarlılığını arttırmak amacıyla enterosorbentlerin kullanılmasının gerekliliğini ve etkinliğini göstermiştir. Polisorb gibi enterosorbentlerin kullanılmasının organizmanın endojen zehirlenmesini önemli ölçüde azalttığı, sitotoksik tıbbi ürünlerin toksik etkilerini azalttığı, klinik iyileşmeyi desteklediği ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Fugol D. s. (2011) uygulamaları, çölyak hastalığı olan çocuklarda (glütensiz diyetin ihlal edilmesinden sonra) olan bu GIT semptomlarını, karın ağrısını, bağırsak alışkanlıklarındaki anormallikleri ve deri döküntülerini Polisorb lignin içeren diğer enterosorbentlerden önemli ölçüde daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırmıştır.
Küçük çocukların çoğunda atopik dermatit gıda alerjisinin bir sonucu olarak görülür. Yiyecek alerjisi olan çocukların çoğunda (enteral yolla) gelen alerjenlerin varlığı nedeniyle, alerjik süreç sindirim sistemini içerir. Çocuklarda atopik dermatit oluşumunda gıda alerjisinin rolü çalışma sayısı ile gösterilmiştir. Gıda alerjisinin neden olduğu atopik dermatit şikayeti olan çocukların % 89’unda gastrointestinal alerji tanısı konur. Bu tür çocuklarda, özellikle bir yaşın altındaki, gastrointestinal alerji, alerjik enteropati veya alerjik kolit özelliklerine sahiptir ve en sık karın ağrısı (kolik), şişkinlik, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması ( posseting) ve kusma gibi belirtilerle ilişkilidir. Yiyecek alerjenlerine tekrar tekrar maruz kalmak kronik enflamasyona neden olur ve likenoid (görünümünün likene benzer olan, enflamatuar bir deri lezyonudur.) cilt lezyonlarının daha da gelişmesiyle kaşınmaya neden olur. Bu durumlar için Polisorb endikedir. Etkin bir detoksifikasyon yani arındırma tekniği olan enterosorpsiyon, gıda veya ilaç alerjileri, ürtiker, sedef hastalığı, atopik dermatit, egzama, lupus eritematozus ve diğer hastalıklarda başarılı bir şekilde uygulanır. Enterosorpsiyon, akut alerjinin tedavisi için ve aynı zamanda remisyon yani hastalık aktivitesinin bulunmadığı durumunda koruma amaçlı yaygın olarak kullanılabilir.